Bestuursleden van de Stichting zijn

Bestuurssamenstelling gedurende 2016:

Adri Dijkstra, penningmeester (afgetreden per 1 december 2016)

Rob Kuipers, peningmeester (benoemd per 1 december 2016)

Paul Doesburg, 2e secretaris

Loes van den Heuvel (afgetreden per 1 december 2016)

Christina van Heek – van Tellingen, vice-voorzitter

Machteld Huber, secretaris

Max Rutgers van Rozenburg, voorzitter

 

KINGFISHER FOUNDATION - Foundation for Phenomenology and Goethean Science